Onderhoud gasketel

Onderhoud verwarmingsketel

Onderhoud mazoutketel

onderhoud gasketel

mazoutketel

onderhoud mazoutketel

onderhoud gasketel

onderhoud verwarmingsketel

onderhoud verwarmingsketel

centrale verwarming

Onderhoudstechnicus

onderhoud mazoutketel

mazoutketel keuren

gasketel

onderhoud gasketel

Danny Segers, onderhoud gasketel, onderhoud mazoutketel, onderhoud centrale verwarming, schoorsteenvegers, schoorsteenveger, schoorsteen vegen

Onderhoud centrale verwarming

Een goed onderhouden en afgestelde installatie bespaart brandstof. De geleidelijke verstopping en ontregeling van uw verwarmingstoestellen leidt op termijn tot een stijgend verbruik en tot toename uitstoot van broeikasgassen.

 

Het onderhoud van verwarmingsketel is verplicht.

Gasketel om de twee jaar laten nakijken.

Mazoutketel, ketel op steenkool, hout of pellets elk jaar.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier verzonden

Nieuw stooktoestel gebruiken

Stooktoestel in gebruik

Ouder dan 15jaar:

Danny Segers, onderhoud gasketel, onderhoud mazoutketel, onderhoud centrale verwarming

Een regelmatige controle van uw verwarmingsketel is wettelijk verplicht. U hebt daar zelf alle baat bij. Niet alleen bespaart u op uw energiefactuur, uw huis blijft steeds comfortabel warm , zonder risico’s voor uw veiligheid of gezondheid én milieuvriendelijk.

Alvorens uw

nieuwe cv-ketel te gebruiken , laten nakijken of het toestel milieuvriendelijk en veilig werkt. Hiervoor doet u beroep op uw erkend onderhoudstechnicus in bezit van vloeibare of gasvormige attesten.

Keuring vóór ingebruikname is wettelijk verplicht.

Deze verplichting geldt sinds 1 juni 2007 voor vloeibare en vaste brandstoffen, werd op 1 juni 2010 van kracht voor centrale verwarmingsketels gestookt met gas. De technicus gaat na of de installatie veilig werkt en er geen gezondheidsrisico’s zijn. U ontvangt van de onderhoudstechnicus een keuringsrapport dat uw verwarmingsketel in gebruik mag worden genomen

 

Oudere verwarmingsketels hebben vaak een laag rendement en verslinden daardoor energie.

Dat is niet enkel slecht voor het milieu, maar betekent dat u nodeloos hoge energierekeningen gepresenteerd krijgt. De prestaties van oudere centrale verwarmingsinstallaties worden best grondig nagekeken door een deskundige vakman.

Onderzoek van verwarmingsketel is in Vlaanderen voortaan verplicht voor zowat alle cv-ketels die ouder zijn dan 15 jaar. Die doorlichting wordt een verwarmingsaudit genoemd.

Meer info?

Wij contacteren u binnen 24u

Het huis is "terug naar beginscherm"
 • Onderhoud centrale verwarming: vermogen van 20 tem 100 kw

  onderhoud centrale verwarming.

  Belangrijk

  De eerste verwarmingsaudit moet uitgevoerd worden bij de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud geworden is en nadien vijfjaarlijks. U kunt dit telkens combineren met het periodieke onderhoud.

   

  De keuring voor eerste ingebruikname:

  na installatie van een nieuw toestel

  na vervanging van ketel of brander of na verplaatsing of verbouwing van een bestaand toestel

   

 • Onderhoud centrale verwarming vermogen groter dan 100 kw

  Danny Segers, onderhoud gasketel, onderhoud mazoutketel, onderhoud centrale verwarming, schoorsteenvegers, schoorsteenveger, schoorsteen vegen
 • Vlaamse regelgeving in een notedop

   

  De Vlaamse regelgeving in een notedop

   

  Het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag door een schoorsteenveger uitgevoerd worden.

   

  Centrale verwarming op vaste brandstof (o.a. hout, pellets, steenkool)

  - Jaarlijks onderhoud door geschoold vakman.

  - het stooktoestel.

  - De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.

  - Duplicaat aan de eigenaar bezorgen, beiden houden attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.

   

  Centrale verwarming op vloeibare brandstof (o.a. stookolie) met vermogen groter of gelijk aan 20 kW

  - Jaarlijks onderhoud door erkend technicus vloeibare brandstof.

  - het stooktoestel.

  - De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.

  - Duplicaat aan de eigenaar bezorgen, beiden houden attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.

   

  Centrale verwarming op gasvormige brandstof (o.a. aardgas, propaan, butaan) met vermogen groter of gelijk aan 20 kW

  - Tweejaarlijks onderhoud door erkend technicus gasvormige brandstof

  - het stooktoestel.

  - De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.

  - Duplicaat aan de eigenaar, beiden houden  laatste twee onderhoudsbeurten bij.

   

  lees meer op de site van Departement Leefmilieu

   

   

  BRON: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

   

ERKEND TECHNICUS

Danny Segers

Danny Segers
Danny Segers, onderhoud gasketel, onderhoud mazoutketel, onderhoud centrale verwarming, schoorsteenvegers, schoorsteenveger, schoorsteen vegen

053 41 08 29

Danny Segers, onderhoud gasketel, onderhoud mazoutketel, onderhoud centrale verwarming, schoorsteenvegers, schoorsteenveger, schoorsteen vegen

Danny Segers GCV

Liefkenshage 3

9470 Denderleeuw

053 41 08 29